ഛേത്രിക്ക് ശേഷം ആര്?

കാൽപ്പന്ത് കളി പോലെ ലോകം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കായിക വിനോദം ഈ ലോകത്തില്ല . ആ പന്തിന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുവാനുണ്ട് – വിജയങ്ങളുടെ, പരാജയങ്ങളുടെ, വിസ്മയങ്ങളുടെയൊക്കെ മനോഹരമായ കഥകൾ . ജനസംഖ്യയിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ […]
error: Content is protected !!