സുവർണകാലം വീണ്ടും വരുമോ ?

“ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിൻഡന്റെ സുവർണ കാലം “ 2015 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരമായിരന്നു. ഏത് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്താലും തന്റെ 100 % കൊടുത്തിരുന്ന സൈന ലോകത്തിലെ […]
error: Content is protected !!