#എ.ബി. ഡിവില്ലിയേർസ്

ആരാധകരുടെ സ്വന്തം മാന്ത്രികൻ

അയാൾക്ക് ഉറപ്പായും ഒരു ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. കാരണം ക്രിക്കറ്റ് മനുഷ്യരുടെ കളിയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അയാളെ പോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനാവില്ല (ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആകാശ് ചോപ്ര എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്‌സിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്) […]
error: Content is protected !!