പങ്കജ് അദ്വാനി എന്ന വലിയ വേട്ടകാരന്‍

1985 ജൂലൈ 24 ന് ഇന്ത്യയിലെ പൂനെയിലെ ഒരു സിന്ധി കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു ബാലനോ അവന്റെ കുടുംബത്തില്‍ ഉള്ള ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ അവന്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ആവുമെന്ന് ,താന്‍ ഏത് രംഗത്ത് […]
error: Content is protected !!