ലാവർ ടെന്നീസ് എന്ന പുതിയ വിപ്ലവം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആറ് യൂറോപ്യൻ കളിക്കാരും എതിരാളികളായി ആറ് ലോകോത്തര കളിക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണ്ണമെൻറ് ആണ് ലാവർ കപ്പ്  ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻറ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളായ റോഡ് ലാവ റിന്‍റെ  […]
error: Content is protected !!