രഹാനെ ദി റിയല്‍ ഹീറോ

“ തിരിച്ചുവരവുകള്‍ എന്നും തിരിച്ചടികളെക്കാള്‍ ശക്തമാണ്” കായിക രംഗത്ത് എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് . തിരിച്ചുവരവിന് വേദി മെൽബൺ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ എന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു -, ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ, ബഹളങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് […]
error: Content is protected !!