നിശബ്ദ്ദനായ വേട്ടക്കാരന്‍

“വലിയ പ്രളയം വന്നാലും അഗ്നി വിഴുങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചാലും ചന്ദർപോൾ ഇപ്പോഴും ബാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടാകാം ” ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാളാണ് ശിവനരൈൻ ചന്ദർ‌പോളിനെക്കുറിച്ച് ഇതിലും വലിയ ഒരു വിവരണം നല്കാൻ […]
error: Content is protected !!