വിരസം ഈ ക്ലാസിക്ക് പോരാട്ടം

തീർത്തും നിരാശജനകമായ 90 മിനുട്ടുകളാണ് ചാമ്പ്യൻമാരുടെ പോരാട്ടമായ മഞ്ചെസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ലിവെർപൂൾ മത്സരം(Man U-0, LIV- 0) കാഴ്ചവച്ചത്. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏട്ടുമുറ്റലിൽ പ്രതീക്ഷ വാനോളം ഉയർന്നിരുന്നു. അന്ഫീൽഡിൽ […]
error: Content is protected !!