ചരിത്രം പറയുന്ന കണക്ക്

2007 ലെ ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളായ ജമൈക്ക, ക്യൂബ, ഹെയ്തി, പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു നടന്നത്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ കായിക രംഗത്ത് ഒരുപാട് വളർ അവകാശപെടുവാൻ […]

ഇനി ഇല്ല അതിർവരമ്പുകൾ

ഏതാനും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം വേരോട്ടമുള്ള ക്രിക്കറ്റ്‌ എന്ന കായികയിനം അതിന്റെ പരമ്പരാഗത അതിർ വരമ്പുകൾ കടന്നു കൂടുതൽ നാടുകളിലേക്ക് വളരാനുള്ള സാധ്യതകളും, ഒപ്പം അതിന്റെ പ്രയാണത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും ചേർത്ത് ഒരു വിലയിരുത്തൽ  2020 ലെ […]
error: Content is protected !!