#സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക

ആരാധകരുടെ സ്വന്തം മാന്ത്രികൻ

അയാൾക്ക് ഉറപ്പായും ഒരു ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. കാരണം ക്രിക്കറ്റ് മനുഷ്യരുടെ കളിയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അയാളെ പോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനാവില്ല (ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആകാശ് ചോപ്ര എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്‌സിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്) […]
error: Content is protected !!