സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വന്തമാകിയവൻ ധനരാജ്

പൊട്ടിയ ഹോക്കി ബാറ്റുമായി എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രയാസം മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറിയ ധനരാജ് പിള്ള എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം – എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്റെ ഹീറോ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദിനെ പോലെ കളിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനാൽ തന്നെ പൊട്ടിയ […]
error: Content is protected !!