രക്ഷകനാകാൻ ലപോർട്ട

ബാഴ്സലോസ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സമയത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ്‌ യുവാൻ ലാപ്പോർട്ടയെ ക്ലബ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തു. കളിക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായും വൻ നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബാഴ്സ അവരുടെ സുവർണ […]
error: Content is protected !!