നീലപ്പട കുതിക്കുകയാണ് കായിക ശക്തിയിലും ടെക്നോളജിയിലും

രാജ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന ടീം. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തുലിന്തവും വിനാശകരവുമായ ലൈനപ്പുമായി ഓരോ കളിയും തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റുകയാണ്. എന്നാൽ കളിക്കളത്തിലെ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല […]
error: Content is protected !!